Project Description

DEDUCCIÓ FISCAL PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

DEDUEIX FINS A UN 20% DEL COST DE LA RENOVACIÓ DELS TANCAMENTS

DEDUCCIÓ FISCAL PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

En el marc dels fons europeus Next Generation EU, el passat 7 d’octubre del 2020 Espanya va aprovar el marc general del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Segons el cens de població i habitatges de l’Instituto Nacional de Estadística, més de la meitat dels habitatges residencials de l’estat és anterior al 1980. Així mateix, la qualificació energètica del parc d’habitatges se situa als nivells següents:

  • un 81% dels habitatges amb qualificació E, F o G des d’un punt de vista d’emissions,
  • un 84,5% dels habitatge amb qualificació E, F o G des d’un punt de vista de consum energètic.

Per altra banda, actualment el nivell de rehabilitació del parc d’habitatges existent va a un ritme d’entre 8 i 10 vegades inferior al d’altres països europeus.

DEDUCCIÓ EN L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE PERSONES FÍSIQUES

Amb l’objectiu d’avançar cap al compliment dels objectius de rehabilitació dels habitatges, es publica el Real Decreto-Ley 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que modifica l’article 1 de la Ley 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, introduint tres noves deduccions temporals a la quota íntegra estatal de l’impost.

De les tres deduccions, justament la primera afecta a la renovació de les finestres dels habitatges.

Deducció fiscal per a la renovació de finestres:

La primera deducció, per a obres que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat pel seu ús com a habitatge, permet una deducció de fins al 20 per cent de les quantitats satisfetes per a les obres realitzades a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret-llei (6 d’octubre del 2021) i fins al 31 de desembre del 2022, amb una base màxima de deducció de 5.000€ anuals, sempre que els obres realitzades contribueixin a una reducció mínima del 7 per cent de la demanda de calefacció i refrigeració, acreditable a través de la reducció dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat energètic de l’habitatge.

PERQUÈ TIPUS D’HABITATGE PODEN APLICAR LA DEDUCCIÓ FISCAL?

Les obres de millora de l’eficiència energètica són deduïbles fiscalment, quan es compleixin els requisits exposats anteriorment, quan aquestes obres siguin a l’habitatge habitual, un habitatge que tingui llogat per a ús residencial o un habitatge amb expectatives de ser llogat per a ús residencial abans del 31 de desembre del 2023.

SOLICITA EL TEU PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS