Project Description

TIPUS D’OBERTURES DE FINESTRES

Segons el tipus d’obertura, una finestra et pot oferir diferents prestacions, funcions i aconseguir una certa il·luminació o ventilació. El tipus d’obertura s’ha d’adaptar a les condicions i necessitats de l’espai i de les persones que viuen allí, ha de ser practica i funcional a més de segura i fàcil d’utilitzar.

FIXES

Com diu el seu nom, són fixes no s’obren.

OSCIL·LANT

És similar a una finestra batent, però en aquest cas l’obertura de la fulla es produeix girant sobre el marc inferior en comptes de sobre el lateral.

BATENT

Una finestra batent, també anomenada finestra practicable o finestra abatible, és senzillament la finestra més típica que ens podem imaginar. Tècnicament, és aquella que permet l’obertura d’una o dues fulles que giren sobre els marcs laterals, als quals estan unides mitjançant frontisses

OSCIL·LO-BATENT

Les finestres oscil·lo batents són aquelles que tenen dues possibilitats d’eix de gir per a la seva obertura: un en vertical (com les finestres practicables normals i corrents) i un altre en horitzontal. En el seu eix vertical la finestra es podrà obrir del tot aconseguint, normalment, una obertura de 180º.

PIVOTANT

També coneguda com a giratòria, en aquesta obertura la fulla gira al voltant d’un eix central, habitualment horitzontal.

CORREDISSA

Tenen com a principal característica la d’ocupar només el pla en el qual es mouen, sense influir en la decoració interior i sense reduir la il·luminació. Utilitzen un sistema pel qual es llisquen cap als costats de manera horitzontal sobre carrils o guies, superposant les fulles.

PLEGABLES

Les finestres plegables es caracteritzen pel plegat de les seves fulles entre si, com si fossin un acordió. Aquest plegat pot realitzar-se tant cap a un dels dos costats com a tots dos. En qualsevol de les dues formes, la finestres plegables permeten l’obertura total del buit, sense elements que obstaculitzin el pas.